Khách sạn Hero Thanh Hóa

Khách sạn Hero Thanh hóa có địa chỉ tại: 138 LÝ NAM ĐẾ, ĐÔ THỊ BÌNH MINH, PHƯỜNG ĐÔNG HƯƠNG, TP THANH HÓA. Gồm 5 tầng, mỗi tầng

Hotline: 0934407022